Вина и Срам

Всички ги изпитваме. Някои по-рядко, други по-често. Някои за едно, други – за друго. Но едно е сигурно – тези две чувства ни разболяват!

Вината и срамът могат да ни направят зависими от психоактивни вещества или нежелани поведения; да ни докарат инциденти и болки на различни места по тялото; да отнемат съня ни; да предизвикат венерически болести и импотентност; да провокират кожни и други заболявания. Колкото по-често и по-силно ни навестяват тези социални чувства (свързани с другите хора), толкова по-слаби и болни сме.

Какво да направим? Има много клишета, свързани с „Обичай себе си!“, но повечето хора питат „Как?“. Как да обичат себе си, да се уважават, да се доверяват на усещанията и нуждите си, когато още от първата им годинка обществото ги е учило, че:

 • да се подчиниш на нуждите и желанията си и да молиш за помощ е унизително и израз на слабост?!?
 • да изразяваш свободно и спонтанно гнева си е лошо и наказуемо?!?
 • да привличаш другите хора с външния си вид, качествата и уменията си, думите си е лъжа, манипулация, нещо пошло?!?
 • да си почиваш, да се отпускаш, да вършиш вътрешна работа, а не външна е проява на мързел и също е наказуемо?!?
 • да проверяваш дали мислите ти са адекватни на ситуацията, задавайки въпроси и търсейки нова информация е проява на глупост и некомпетентност?!?

Познати ли са ви тези житейски неписани правила? А как се чувствате, когато се водите от тях?

В когнитивно-поведенческата психотерапия има няколко упражнения, които се използват за намаляване и облекчаване на чувствата на вина и срам. Тук ще ви представя едно от тях – Оценка на сериозността на постъпката. Важно е да поставяте под съмнение всички неприятни чувства, които ви карат да се критикувате още повече и ви завъртат в порочен кръг!

Упражнението се състои в това да нарисувате на лист една хоризонтална отсечка (скала), като отляво в началото напишете 0 %, а отдясно в края напишете 100 %. На 0% помислете за някакво неутрално действие, което според вас няма да ви донесе никаква вина и срам, например „Не давам пари на просещи хора“, и го напишете. На 100% напишете най-лошото нещо, което според вас човек може да направи, например да насилва, убива и т.н. На 50% напишете нещо средно – действие, което носи голяма вина и/или срам, но не е толкова крайно, например да измамиш човек с пари или каквото вие смятате. Разграфете и останалите проценти – 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80 и 90, като помислите какви действия могат да им отговарят. Накрая нанесете на скалата вашата постъпка (или мисъл), която ви носи вина и/или срам. Къде ще я поставите? Разгледайте примерите, които сами сте дали по отсечката. Можете да използвате личната си скала на простъпките постоянно, за да сравнявате действията си и да не ги гледате в черно-бяло.

Има и няколко важни въпроси, които е добре да си задавате, когато изпитвате вина и срам:

 • От моето действие/бездействие има ли реална вреда за някого? Ако да, може ли тя да се компенсира и как?
 • Когато правех това, знаех ли предварително какви ще са последиците от моите действия? Тогава щяха ли да ми се сторят правдиви сегашните ми разсъждения по въпроса?
 • Ако друг човек беше причинил това на мен, колко сериозно бих сметнал че е?
 • Ако тази ситуация се бе случила на най-добрия ми приятел/друг близък човек/, като колко сериозна щях да я оценя?
 • Има ли хора, според които постъпката ми не е толкова сериозна? Какви са техните мисли по въпроса?
 • Тази постъпка колко сериозна ще ми изглежда след 1 месец? А след 1 година? А след 5 години?
 • Имало ли е преди в живота ми други подобни ситуации? Как се справих тогава и какво научих за себе си?

Запомнете, че чувствата вина и срам са свързани пряко с нашите правила и ако правилата ни се променят, чувствата ще ги последват! Ако имате нужда от подкрепа във връзка с неприятни емоции и чувства, заповядайте да разгледате сайта ми и запишете час за консултация с мен 🙂 ЗДРАВЕйте!

Реклама

Самооценката

Какво е самооценката, кои фактори й влияят, каква е разликата със самочувствието и самоуважението. Упражнение за откриване на основни убеждения – Аз съм…, Другите са…, Животът е… Бъдете осъзнати 🙂

За малцинствения стрес и последиците от него

Какво е малцинствен стрес? Какво представляват и защо са вредни интернализираните хомо/би/трансфобия? До какво водят предразсъдъците към различните малцинства? Защо е лошо да се делим на „ние“ и „те“? Моите отговори в това видео!

„Крайгълните камъни“ в живота ни и Ритуалите

Видео за нуждата от изказване и означаване на важни моменти в живота – загуба, придобивка, влизане или излизане от семейната система и т.н. За природата Живот-Смърт-Живот.